holaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholahola

revista EmprEndEdorEs

editorial___2017

 

Replanteo do deseño editorial da revista Emprendedores, pasando polo cambio do logotipo principal, a maquetación da publicación e a redefinición da súa liña editorial.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Replanteo del diseño editorial de la revista Emprendedores, pasando por el cambio del logotipo principal, la maquetación de la publicación y la redefinición de su línea editorial.