holaNOVAVISIONhola

DGP-Formación

Imaxe corporativa___2017

 

Renovación de imaxe de marca empezando por un novo imagotipo que mellore a concepción da empresa. Escóllese un degradado que sustitúa as cores “tristes” que compoñen o antigo logotipo.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Renovación de imaxe de marca empezando por un novo imagotipo que mellore a concepción da empresa. Escóllese un degradado que sustitúa as cores “tristes” que compoñen o antigo logotipo.