holaNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISION

_Vedra de CORES

Publicidade___2017

Cal é a túa cor favorita? _ En Vedra existe unha cor para cada gusto!
Para a renovación dla campaña de turismo do Concello de Vedra deseñase un folleto turístico, no que o uso da COR e a coordinación de elementos dispares de deseño (tipografías, xeometría, contido) presenta un resultado fragmentado pero baixo un único fío conductor. Así é a realidade do concello e tamén a de Galica: unha paisaxe única e continua formada pola súa propia irregularidade.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Cual es tu color favorito? _ En Vedra existe un color para cada gusto!
Para la renovación de la campaña de turismo del Ayuntamiento de Vedra se diseña un folleto turístico, en el que el uso del COLOR y la coordinación de elementos dispares de diseño (tipografías, geometría, contenido) presenta un resultado fragmentado pero bajo un único hilo conductor.
Así es la realidad del ayuntamiento y también de Galica: un paisaje único y continuo formado por su propia irregularidad.