holaNOVAVISION

_farmacia GARCÍA PiñEiRO

Identidade corporativa___2013

Deseño de marca tomando como base o símbolo do sector farmacéutico ( a serpe enroscada na copa de Higea) e simplificando a súa forma en trazas sinxelas.
Para a aplicación en papelería, preséntase unha 2ª variante na que o Isotipo enmárcase nunha trama de palabras, todas elas relacionadas coa profesión.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Diseño de marca tomando como base el símbolo del sector farmacéutico ( la serpiente enroscada en la copa de Higea) y simplificando su forma en trazas sencillas.
Para la aplicación en papelería se presenta una 2ª variante en la que el Isotipo se enmarca en una trama de palabras, todas ellas relacionadas con la profesión.