holaNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISION

#COUSA BOA

Publicidade___2017

 

Elaboración de novo slogan de campaña de captación para a oficina de voluntariado e asociacionimso do Concello de Vedra e deseño de flyer publicitario.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Elaboración de un nuevo slogan de campaña de captación para la oficina de voluntariado y asociacionimso del Ayuntamiento de Vedra y diseño de flyer publicitario.