holaNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISIONNOVAVISION

NOVAVISIóN

Identidade corporativa___ 2017

 

Renovación de imaxe dende o redeseño do logotipo e imagotipo, pasando por elementos básicos de papelería, de merchandising e de publicidade; ata chegar a planificar actuacións puntuais no espacio interior, como tamén na proxección da marca ao exterior a través de rótulos.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Renovación de imagen desde el rediseño del logotipo y imagotipo, pasando por elementos básicos de papelería, de merchandising y de publicidad; hasta llegar a planificar actuaciones puntuales en el espacio interior, como también en la proyección de la marca al exterior a través de rótulos.