VeBVOS

 

∞ e-Ló? ∞
CoMO traballades?

 

 

E-LÓ ?

Busca coordinar as diferentes visións das vairadas vertentes da arte e o deseño, co fin de aportar solucións creativas totais.

Pero a mellor forma de explicar como funcionamos é a de ensinar unha mostra de proxectos levados a cabo nos diferentes eidos nos que traballamos.