holahola

Bo-dega

PFC___2012


O proxecto confía para o seu desenrolo en:
- o principio da IRREGULARIDADE como reflexo de Galicia en tódolos seus ámbitos ( paisaxe, lingua, división territorial,...)
- a ferramenta da XEOMETRÍA capaz de asumir tódolos condicionantes que require a bodega:
- a calidade do VIÑO a través do proceso tradicional da gravidade.
- a arquitectura popular como referente
- a adaptación ao entorno inmediato e a topografía
- a intención de establecer un foco de turismo vitivinícola.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

El proyecto confía para o su desarrollo en:
- el principio de la IRREGULARIDAD como reflejo de Galicia en todos sus ámbitos ( paisaje, lengua, división territorial,...)
- la herramienta de la GEOMETRÍA capaz de asumir todos los condicionantes que requiere la bodega:
- la calidad del VINO a través del proceso tradicional de gravidad.
- la arquitectura popular como referente
- la adaptación al entorno inmediato y la topografía
- la intención de establecer un foco de turismo vitivinícola.