hola

VÓS

Vivenda OS___2015

Deseño e Redacción de proxecto para vivenda unifamiliar en torno aos 250 m2.
A pouca anchura da parcela condiciona unha vivenda cuxo fin é a reinterpretación da xeometría da vivenda tradicional.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Diseño y Redacción de proyecto para vivienda unifamiliar en torno a los 200 m2.
La poca anchura de la parcela condiciona una vivienda cuyo fin es la reinterpretación de la geometría de la vivienda tradicional.