hola

VeB

Vivenda unifamiliar en Bazar___2016-17

( En construcción)
Deseño e Redacción de proxecto para vivenda unifamiliar en torno aos 200 m2.
O pequeno desnivel da parcela, conxunción de materiais, e a xeometría; xunto cos principios de arquitectura tradicional; xerminan unha vivenda adaptada ao entorno con aires modernos.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

( En construcción)
Diseño y Redacción de proyecto para vivienda unifamiliar en torno a los 200 m2.
El ligero desnivel de la parcela, la unión de materiales, y la geometría; junto con los principios de arquitectura tradicional; germinan una vivienda adaptada al medio con aires modernos.